Yiwu-a nädip baryp bolar?

1) Şanhaýa ýa-da Hangzhouou şäherine uçmagyňyzy maslahat berýäris, sebäbi Yiwu Şanhaý we Hangzhouou bilen ýakyn, başga uçarlary geçirmek zerurlygy ýok, wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlap bilersiňiz.Şanhaý ýa-da Hangzhouou şäherine baranyňyzda, sizi howa menzilinde äkitmek üçin awtoulag gurup bileris, ýokary tizlikli demirýol ýa-da awtobus bilen Yiwu şäherine gidip bilersiňiz.

2) Şeýle hem Pekine, Guan Guangzhouou ýa-da Şençzhenen şäherine uçup bilersiňiz, soňra Yiwu howa menziline 2 sagat töweregi uçup bilersiňiz.Sizi Yiwu howa menzilinde alyp bileris.

img (1)
img (2)
img (3)
img (4)

Haýsydyr bir önüm jikme-jigi gerek bolsa, doly sitata ibermek üçin bize ýüz tutuň.