• ALx1
 • ALx22
 • ALx3
 • name

Kompaniýa hakda

YIWU AILYNG CO., ÇäkliHytaýyň Yiwu şäherinde ýerleşýär, halkara söwda we hyzmatdaşlyga ýöriteleşen söwda kompaniýasydyr.Hyzmatlar Hytaýyň satyn alyşlary, import we eksport söwda agenti, halkara ýük agenti, gümrük resmileşdirmesi, resminama önümçiligi, ammar we işewürlik geňeşi we ş.m. öz içine alýar. Ispan dilli 20-den gowrak ýurt we sebit, şol sanda Meksika, Argentina, Çili, Ispaniýa, Ekwador, Peru, Kolumbiýa, Boliwiýa, Kosta Rika we Wenesuela we ş.m.

Has giňişleýin gör
 • Professional

  Hünärmen

  Gowy taýýarlanan işgärlerimiz, ispan we iňlis dilinden terjime, baý iş tejribesi bar.Biz iň gowy satyn alyjy we Yiwu-da iň ideal hyzmatdaşyňyz.
 • Quality Control

  Hil barlagy

  Productshli önümleriň hilini we gowy gaplanylmagyny üpjün etmek üçin ähli elementleri gaty üns bilen barlaýarys we ähli jikme-jiklikler dogry.Iberilmezden ozal ähli gözden geçiriş suratlaryny iberýäris.
 • One Stop Solution

  Bir duralga çözgüdi

  Terjime, satyn almak, hil gözegçiligi, transport we hasaplaşyk, hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýäris.


önümlerimiz

Ilki bilen hil, indiki girdeji

Dünýäniň dürli künjeginden dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bilýän we sizi ilkinji gezek iň täze önümler bilen üpjün etmek üçin döwrüň tendensiýasyna eýerip biljek önümlerimiziň köp görnüşi bar, ynandyryp we kanagatlanarsyňyz. .Önümlerimiz şulary öz içine alýar, ýöne çäklendirmeýär:

Müşderilerimiziň paýlanyşy

 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Haýsydyr bir önüm jikme-jigi gerek bolsa, doly sitata ibermek üçin bize ýüz tutuň.