Yiwu syýahat gollanmasy

Yiwu howa
Yiwuda ulag
Yiwuda jemgyýetçilik howpsuzlygy
Yiwu howa

Yiwu-da subtropiki musson howasy bar.Dört dürli pasyl, ortaça ýyllyk temperatura, bol ýagyş we aç-açan gurak we çygly pasyllar bar.Springazda yssy, tomusda yssy, güýzde salkyn we gyşda sowuk.

Bahar: Mart-Maý, temperatura: 10 ℃ - 25 ℃;

Tomus: Iýun-awgust aýlary, temperatura: 25 ℃ - 35 ℃;

Güýz: Sentýabr-Noýabr aýlary, temperatura: 10 ℃ - 25 ℃;

Gyş: Dekabr-Fewral, temperatura: 0 ℃ - 10 ℃.

iStock-477110708 (1)

Yiwuda ulag

Roadol: allhli tarapa uzalyp gidýän Yiwu ýol ulgamy, tizlikli ýol we serhetden geçýän welaýat ýoly, töwerekdäki şäherlere gitmek gaty amatly.

Demir ýol: Yiwu-da beýleki şäherlere otly liniýalary bar.“Yiwu” bekedi 209 ýokary tizlikli otly we 106 adaty otly bilen işleýär.Speedokary tizlikli otlynyň iň ýokary tizligi sagatda 300 km.

Awiasiýa: Yiwu, orta derejeli howa menzili bolan ikinji şäher.Yiwu howa menzili, Yiwu merkezinden takmynan 10 km uzaklykda we Pekin, Guan Guangzhouou, Şanhaý, Hangzhou, Şençzhenen, Gonkong, Taýpeý, Çongçin, Sanýa, Sian we ş.m. ýaly 20 sany içerki gämi gatnaw şäheri.

Translation

Yiwuda jemgyýetçilik howpsuzlygy

Yiwu gaty howpsuz we asuda.Gijelerine-de köp daşary ýurtlularyň aýlanyp ýörşüni görmek bolýar.Barlara ýa-da dostlary bilen oturylyşyklara bararlar.

201706_Overview_of_Yiwu_International_Trading_Town


Haýsydyr bir önüm jikme-jigi gerek bolsa, doly sitata ibermek üçin bize ýüz tutuň.